Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel: (22) 551 60 00
www.nsa.gov.pl


Wojewódzkie Sądy Administracyjne

Bydgoszcz
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz
tel.: (52) 37-62-419
fax: (52) 37-62-462
e-mail: informacja@bydgoszcz.wsa.gov.pl
www.bydgoszcz.wsa.gov.pl
Białystok
ul. H. Sienkiewicza 84
15-950 Białystok
tel.: (85) 67-84-000
fax: (85) 67-84-001
e-mail: dtryniszewska@bialystok.wsa.gov.pl
www.bialystok.wsa.gov.pl
Gdańsk
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
tel.: (58) 52-44-360
fax: (58) 52-44-371
e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl
www.wsa.gdansk.pl
Gliwice
ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 2
44-100 Gliwice
tel.: (32) 23-89-830
fax: (32) 23-89-827
e-mail: info@wsa.gliwice.pl
www.gliwice.wsa.gov.pl
Gorzów
ul. Dąbrowskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 73-30-700
fax: (95) 73-30-715
e-mail: wis@gorzow.pl
www.gorzow.wsa.gov.pl
Kielce
ul. Prosta 10
25-366 Kielce
tel.: (41) 34-05-200
fax: (41) 33-49-040
e-mail: sad@kielce.wsa.gov.pl
www.kielce.wsa.gov.pl
Kraków
ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: (12) 62-98-301; (12) 42-92-210
fax: (12) 42-92-224
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
www.krakow.wsa.gov.pl
Lublin
ul. M.C. Skłodowskiej 40
20-029 Lublin
tel.: (81) 53-10-700
fax: (81) 53-10-710
e-mail: wydzial.informacji@wsa.lublin.pl
www.wsa.lublin.pl
Łódź
ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź
tel.: (42) 63-50-000
fax: (42) 63-50-002
e-mail: wydzialinformacji@lodz.wsa.gov.pl
www.lodz.wsa.gov.pl
Opole
ul. Kośnego 70
45-372 Opole
tel.: (77) 54-11-500
fax: (77) 54-11-600
e-mail: wis@opole.wsa.gov.pl
opole.wsa.gov.pl
Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel.: (89) 52-28-000
fax: (89) 52-28-082
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl
www.wsa.olsztyn.pl
Poznań
ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań
tel.: (61) 85-66-700
fax: (61) 85-66-710
e-mail: wis@wsa.poznan.pl
www.wsa.poznan.pl
Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów
tel.: (17) 86-04-500
fax: (17) 86-04-501
e-mail: wsarz@pro.onet.pl
bip.rzeszow.wsa.gov.pl
Szczecin
ul. Staromłyńska 10
70-561 Szczecin
tel.: (91) 48-49-255
fax: (91) 48 49 269
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
szczecin.wsa.gov.pl
Warszawa
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa
tel.: (22) 55-37-000
fax: (22) 82-69-889
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
www.warszawa.wsa.gov.pl
Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78/79
50-126 Wrocław
tel.: (71) 31-60-257
fax: (71) 31-60-256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl
www.wroclaw.wsa.gov.pl© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu