Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Oświadczenia majątkowe


Oświadczenia o stanie majątkowym
sędziów i referendarzy sądowych
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 2103), są jawne, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości. Oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej sądu.

Na podstawie art. 87 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2062), w związku z art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy - prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw informacje zawarte w poniższych oświadczeniach stanowią tajemnice prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".


Oświadczenia za rok 2017

Grzymisławska-Cybulska Maria (przystąpienie do służby)
Szuma Jan (przystąpienie do służby)
Świerczak Monika (przystąpienie do służby)


Oświadczenia za rok 2016

Batorowicz Wiesława
Bąk-Marciniak Izabela
Bejgerowska Małgorzata - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Brychcy Elwira
Busz Maciej
Długaszewska Walentyna
Drzazga Barbara
Fornalik Ireneusz
Górecka Małgorzata
Grossmann Tomasz
Inerowicz Waldemar
Jarosz Anna
Kiersnowska-Tylewicz Aleksandra
Kosewska Marzenna
Kręcichwost-Durchowska Ewa
Kucznerowicz Izabela
Lorych-Olszanowska Maria
Ławniczak Mirella
Maleszewski Józef
Mataczyński Damian
Mączyński Dominik
Michalski Sebastian
Mielcarek Violetta
Mączyński Dominik
Nikodem Katarzyna
Paluszyńska Izabela
Pawlicki Karol
Podrazik Edyta
Radzicka Grażyna
Rennert Barbara
Rzyminiak-Owczarczak Danuta
Sachajko Marek - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Starosta Donata
Świstak Tomasz
Talaga Robert
Widłak Szymon - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Wolna-Kubicka Katarzyna
Zieliński Jakub - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Zygmont Włodzimierz© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu