Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w zakresie postępowania
administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego


1. Fundacja Poznańska Przystań Prawna
www.przystanprawna.pl
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 731-731-599
Dyżury: (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Poniedziałek 10:00-18:00
Środa 8:00-16:00
oraz
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1, Kórnik
Sala Urzędu Stanu Cywilnego (wejście od strony parkingu)
tel. 731-731-599
Dyżury: (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Czwartek 12:00-15:00

2. Fundacja Pomocy Prawnej "Legitimis"
www.legitimis.pl
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań
tel. kom. 570-433-725
Dyżury pełnione są w dni robocze po wcześniejszym umówieniu wizyty

3. Biuro Porad Prawno-Obywatelskich
prowadzone przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych
www.poradyprawne.wrk.org.pl
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. (61) 624-28-92
Dyżury: (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Ostatni wtorek miesiąca 17:00-20:00

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(Porady prawne udzielne wyłącznie członkom Związku)
ul. Młyńska 5, 61-729 Poznań
tel. (61) 853-27-21
Dyżury: (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Wtorek 10:00-12:00
Czwartek 10:00-12:00

5. Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą "Victoria"
www.em44.pl/sopp_victoria/
os. Polan 100, 61-253 Poznań, Dom Kultury
tel. (61) 879-73-28
Dyżury: (po wcześniejszym uzgodnieniu)
Piątek 17:00-20:00

6. Kancelaria Prawna LexStrada
www.lexstrada.pl
ul. Jeżycka 29 lok. U-3, 60-864 Poznań
tel./fax: (61) 851-69-04
email: kancelaria@lexstrada.pl
Piątek 13:00-15:00© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu