Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu


Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 565 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Poznań zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
  • poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.
 2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA Poznań w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
 3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
   • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
   • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
  2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
   • dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
    - płyta DVD;
    - płyta CD;
    - pamięć masowa USB;
   • dokumenty powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 4. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
ePUAPZ elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP).

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wybierz poniżej rodzaj sprawy:

» Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

» Postępowanie w sprawie skarg i wniosków© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu