Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie w WSA Poznań
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacja o działalności WSA w 2013r
SZUKAJ NA STRONIE
BAZA ORZECZEŃ
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Akt prawny
Przepisy ogólne
Opłaty sądowe
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy uprzejmie zawiadamia, że z dniem:
1 sierpnia 2010 r.
obsługę bankową budżetu Miasta prowadzić będzie ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na niżej podany rachunek bankowy:

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

nr rachunku:
ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Wykazy aktualnych inkasentów oraz informacje o numerze rachunku właściwym dla opłaty skarbowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania http://bip.city.poznan.pl (sprawy wg wydziałów - Wydział Finansowy - opłata skarbowa).

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY SKARBOWEJ NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Lp. Inkasent Punkt poboru opłaty skarbowej
1. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL - CAR Sp. z o.o.
ul. Gorzysława 9
61-057 Poznań
POL - CAR Sp. z o.o. Fiat Dealer
ul. Gorzysława 9
61-057 Poznań
2. A. Gendera i E. Kocłajda
Kiosk "Znaczek" A. Gendera &
E. Kocłajda
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Kiosk "Znaczek" A. Gendera & E. Kocłajda
ul. Libelta 16/20, Poznań
Siedziba Urzędu Miasta Poznania
3. Stefan Andrzejczak
ul. Czekalskie 5
61-049 Poznań
Stefan Andrzejczak
Punkt Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej
Sąd Rejonowy w Poznaniu
ul. Młyńska 1a, ul. Grochowe Łąki 6,
ul. Wawrzyniaka 40, ul. Dożynkowa 94
4. Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Prusa 3
60 – 819 Poznań
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Prusa 3
60 - 819 Poznań
5. Anna Goraj - Fengler
Blacom Anna Goraj - Fengler
Os. St. Batorego 17F/55
60 - 687 Poznań
Siedziba Urzędu Celnego
ul. Wichrowa 4
60 - 449 Poznań
6. KRYSTON Krystyna Ulatowska
ul. Słowiańska 38
61 - 664 Poznań
Agencja PKO BP S.A.
ul. Libelta 16/20, Poznań
Siedziba Urzędu Miasta Poznania
7. Mariola Bieniara
Firma Handlowo - Usługowa Mariola Bieniara ul. Gronowa 59, 61 – 655 Poznań
Agencja PKO BP S.A. 3230
ul. Gronowa 59,
61- 655Poznań
8. Marek Nowak
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ksero - Ruch
ul. Jackowskiego 18/20,
60-511 Poznań
Marek Nowak
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ksero - Ruch
ul. Jackowskiego 18/20,
60-511 Poznań
9. Mieczysław Kościelski
Prasa Artykuły Przemysłowe Mieczysław Kościelski
Al. Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań
Prasa Artykuły Przemysłowe Mieczysław Kościelski
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Siedziba Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
10. UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
ul. Woźna 15 a
61-777 Poznań
UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
ul. Woźna 15 a
61-777 Poznań
11. KO.W.NO Waldemar Kopczyński
Usługi finansowe, Pośrednictwo kredytowe
ul. Głuszyna 206, 61-329 Poznań
Agencja PKO BP S.A. 3269
ul. Gronowa 22 a i b,
61-655 Poznań
12. Wielkopolski Bank Spółdzielczy
ul. Gołębia 4, 61-834 Poznań
Wielkopolski Bank Spółdzielczy Filia Nr 2
ul. Wierzbięcice 36, Poznań;
Wielkopolski Bank Spółdzielczy Filia Nr 4
ul. Głogowska 66, Poznań;
Punkt Kasowy ul. Smoluchowskiego 1
siedziba Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald;
Wielkopolski Bank Spółdzielczy Filia Nr 7
ul. Dąbrowskiego 35/37, Poznań;
Agencja Nr 63 WBS ul. Matejki 50, Poznań
13. Jarosław Kaczmarek "AGENT"
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
ul. Grochowe Łąki 6 wej. A
61-752 Poznań
Jarosław Kaczmarek "AGENT"
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
ul. Grochowe Łąki 6 wej. A
61-752 Poznań
14. "OD A DO Z" Klient A Urząd,
ul. Chociszewskiego 47,
60-256 Poznań
"OD A DO Z" Klient A Urząd,
ul. Chociszewskiego 47,
60-256 Poznań
15. Andrzej Bartkowiak
Os. B. Śmiałego 33/83,
60-682 Poznań
Agencja 3262 PKO BP S.A.
pl. Wolności 17,
61-739 Poznań
16. Bank Spółdzielczy Gniezno
ul. Dąbrówki 19
62-200 Gniezno
Punkt Kasowy w Poznaniu, ul. Chłapowskiego 17/18, siedziba I Urzędu Skarbowego w Poznaniu;
Punkt Kasowy w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, siedziba
I Urzędu Skarbowego w Poznaniu;
Punkt Kasowy ul. Słowackiego 22, siedziba Urzędu Miasta
17. Artykuły Przemysłowe i Różne
Rafał Szymaszek
Pl. Kolegiacki 17, 60-967 Poznań
Artykuły Przemysłowe i Różne Rafał Szymaszek
Pl. Kolegiacki 17,
60-967 Poznań
18. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-511 Poznań
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-511 Poznań
19. Firma Handlowo-Usługowa "JARKO" Jarosław Łyskawka
ul. Jana III Sobieskiego 10,
63-300 Pleszew
Punkt Ksero - V piętro
siedziba Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto
ul. Warszawska 183/185
20. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło Spółka Komandytowa
ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239,
61-485 Poznań
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło Spółka Komandytowa
ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239,
61-485 Poznań
21. Z.N.U.K. Karolina Kunz
ul. Sędziwoja 61/3,
61-063 Poznań
Punkt opłat ul. Chłapowskiego 19,
61-503 Poznań;
Punkt opłat ul. Szamarzewskiego 3,
60-514 Poznań


Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje, że z dniem 27 października 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) i jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili obowiązku jej zapłaty (...). Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj. "na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.© 2014, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu