Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o podmiocie
Majątek Sądu
Zamówienia publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE W POLSCE
Wojewódzkie Sądy Administracyjne
Sędziowie i asesorzy w WSA Poznań
Oświadczenia majątkowe
Struktura organizacyjna WSA w Poznaniu
Teleadresy innych sądów i urzędów
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
KOMUNIKATY
OFERTY PRACY
BAZA ORZECZEŃ
ELEKTRONICZNA WOKANDA
ZAŁATWIANIE SPRAW
Przyjmowanie spraw
Kolejność załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw
Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych
Informacja o działalności WSA w 2017r
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
Informacje roczne o petycjach
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRAKTYKI STUDENCKIE
SZUKAJ NA STRONIE
AKTY PRAWNE
Konstytucja - wyciąg
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną WSA
KOSZTY SĄDOWE
Przepisy prawne
Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa
Wydatki
Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy
POSTĘPOWANIE PRZED WSA
Wszczęcie postępowania przed WSA
Wniesienie skargi
Postępowanie uproszczone
Postępowanie mediacyjne
Wersja dla słabowidzącychStrona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
A- | A+
Inne dane teleadresowe sądów i urzędów:

Instytucje polskie:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel: (22) 551 60 00
www.nsa.gov.pl

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel: (22) 530-80-00
www.sn.pl

Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
tel.: (22) 379-27-41 lub 42
fax: (22) 379-27-94
e-mail: biuro@krs.gov.pl
www.krs.pl

Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12 a
00-918 Warszawa
tel.: (22) 657-45-86
fax: (22) 657-45-87
www.trybunal.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: (22) 551-77-00
fax: (22) 827-64-53
www.brpo.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. S. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel.: (22) 601-44-27
fax: (22) 622-79-73
www.mswia.gov.pl

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: (22) 860-70-81
fax: (22) 860-70-86
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Chwaliszewo 69
61-105 Poznań
tel.: (61) 853-53-11
fax: (61) 853-57-55
e-mail: rada@poznan.oirp.pl
www.oirp.poznan.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
al. Ujazdowskie 18 lok.4
00-478 Warszawa
tel.: (22) 622-05-88; (22) 622-84-28; (22) 622-84-33
e-mail: kirp@kirp.pl
www.kirp.pl

Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Konopnickiej 15
60-771 Poznań
tel.: (61) 864-69-00; (61) 864-69-01
fax: (61) 864-69-02
e-mail: ora.poznan@adwokatura.pl
www.rada-adwokacka.poznan.pl

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Informacja:
tel.: (22) 505-25-00; (22) 505-25-01
fax: (22) 505-25-08
e-mail: info@nra.pl
www.nra.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (22) 828-10-08; (22) 828-69-96; (22) 556-44-40;
fax: (22) 556-44-50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl

Instytucje europejskie:

Unia Europejska:

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS)
Bld Konrad Adenauer,
L-2925 Luksemburg
fax: (00 35 2) 43 03 26 00
e-mail: info@curia.eu.int
www.curia.eu.int

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (22) 595-24-70
fax: (22) 595-24-80
e-mail: epwarszawa@europarl.eu.int
www.europarl.eu.int/warszawa

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, avenue du President Robert Schuman,
BP 403, F-6700 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
fax: (00 33 3) 88 17 90 62
www.euro-ombudsman.eu.int


Rada Europy:

Europejski Trybunał Praw Człowieka
The Registrar
European Cort of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 41 20 18
fax: (00 33 3) 88 41 27 30
www.echr.coe.int

Biuro Informacji Rady Europy w Polsce
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel.: (22) 845-20-84; (22) 853-57-73
fax: (22) 853-57-74
email: info@coe.org.pl
www.coe.org.pl© 2018, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu